Istoria Asociatiei

Spread the love

Prin INCHEIEREA Judecatoriei Iasi, numarul 41-PJ-9 iunie 2000, instanta a dispus:
”Admite cererea formulat de Asociatia Culturala ”FIII SATULUI URICANI”, cu sediul în comuna Miroslava, satul Uricani, judetul Iasi. În temeiul art.8 din O.G. nr.26 din 2000 dispune înscrierea asociatiei în Registrul asociatiilor si fundadiilor aflat la grefa Judecatoriei Iasi, cu consecinta dobândirii personalitii juridice.”

În baza acestei hotarâri judecatoresti,Asociatia a primit Certificatul de Înscriere nr.2 din 23 iunie 2000, cu durata de functionare ”nelimitata” si a fost luata în evidenta Ministerului Culturii.

Dintre prevederile STATUTULUI aprobat de Adunarea Generala a membrilor fondatori si autentificat de Notariatul Public, prin Incheierea nr.1245 din 13 aprilie 2000, pe lânga cele expuse mai sus la capitolul Scop si Obiective, merita a fi retinute si cele referitoare la membrii Asociatiei, înscrise în art.16:
”Poate deveni membru al asociatiei persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, indiferent de nationalitate, sex ori religie si care se afla în una din urmatoarele situatii:
a) s-a nascut în satul Uricani, judetul Iasi;
b) domiciliaza în satul Uricani;
c) are legaturi de rudenie cu una din persoanele mentionate mai sus;
d) este legata spiritual si sentimental de satul Uricani;
e) îndeplineste functii sau demnitati publice în cadrul Comunei Miroslava.
Asociatia are simpatizanti”

Evenimente organizate de Asociatie:

* Întâlnirea ”FIII SATULUI URICANI” – Editia I-a, 31 august 1980

– extras din ziarul judetean OPINIA, din 02.09.1980:

”Sîmbata si duminica, în satul Uricani, din comuna Miroslava au avut loc frumoase manifestari cultural-artistice orgnizate sub genericul ”Întîlnirea fiilor satului”. Reîntîlnirea celor care s-au nascut si au copilarit pe aceste meleaguri a prilejuit vizitarea unor expozizii de desene ale elevilor scolii Generale din Uricani, de carte social-politica, amenajata la biblioteca, si alta de fotografii deschisa la Caminul Cultural. S-a organizat, de asemenea, simpozionul ”Satul Uricani în acte si documente”, o serbare cîmpeneasca la care si-au adus contributia formatiile artistice din comuna Miroslava. Fiii satului si-au înnoit – în acest cadru – angajamentul de a contribui în continuare la dezvoltarea social-economica si gospodareasca a locului natal.”

Întâlnirea s-a finalizat cu adoptarea ”CHEMARII”, un adevarat manifest civic, în conditiile în care societatea civila a timpului avea forme timide de organizare si manifestare.

* 25 decembrie 1996: Lansarea ciclului monografic ”URICANI – IASI, file de cronica, volumul I, Documente medievale, autor Mihai Constantinescu, secretarul Asociatiei. Actiunea s-a desfasurat la sediul scolii Generale (vechi, Vasile Tudose), în prezenta mai multor locuitori si elevi. Director:Prof.Maria Acatrinei. Cartea a fost sponsorizata de S.C.Antibiotice s.a. si a fost distribuita în mod gratuit locuitorilor satului.

* 16 iulie 2000: Lansarea celui de-al doilea volum monografic ”Uricani, Arhitectura rurala” si distribuirea lui gratuita cetatenilor interesati. Acelasi sponsor, acelasi director de scoala, mai putini participanti.

* 22 februarie 2001: Prima interventie publica a Asociatiei la Consiliul Judetean Iasi pentru modernizarea drumului comunal de pamânt Uricani – Antibiotice.

* 15 august 2001: Întâlnirea ”FIII SATULUI”, – Editia a II-a.
– va urma –

Leave a Reply